Навколишнє середовище

Навколишнє середовище

 

Зменшення впливу на навколишнє середовище та раціональне використання природних ресурсів - вагомі напрямки діяльності підприємств,

що входять до складу «Технобуд Груп».

 

В зоні впливу господарської діяльності підприємств немає об’єктів природно-заповідного фонду. Загалом, вплив процесу виробництва щебеневої продукції на рослинний і тваринний світ незначний, тому що концентрації забруднюючих речовин повітряного середовища невеликі, навіть в межах санітарно-захисної зони.

Проте чинником помірного впливу є пилоутворення і техногенний шум від роботи техніки та проведення вибухових робіт на гранітних кар’єрах.

 

Для боротьби з пилом на підприємствах задіяні системи аспірації.

  • Фахівці заводів постійно працюють над оптимізацією та ефективністю пилевсмоктування у дробарно-сортувальних підрозділах підприємств. Окрім того, зрошуються відсівні відвали, а для фіксації відпрацьованих схилів відвалу використовується рідкий бішофіт; зрошуються склади продукції та основні місця пилоутворення - приймальні бункери, грохоти, дробарки, вузли пересипки та місця вивантаження відсіву та щебеню; систематично зрошуються території заводів та прилеглі до них вулиці; щорічно проводиться озеленення підприємств, що сприяє кращому захисту від вітру, шуму та утримує пил; тентуються самоскиди, що перевозять щебеневу продукцію дрібних фракцій чи відсів.
  • Для захисту атмосфери під час буріння свердловин задіяні бурові станки нового зразка із пиловтягувальними камерами.
  • Зменшення кількості пилу під час проведення масових вибухів досягається завдяки обводненню свердловин та зрошенню забоїв. Для зменшення викидів шкідливих газів використовуються вибухові матеріали з нейтральним кисневим балансом.
  • Для контролю за станом повітря на кар'єрі здійснюється відбір проб для аналізу повітря на вміст газів та пилу.
  • У кожному з підрозділів діють єдині правила поводження з відходами, що сортуються та передаються для утилізації до спеціалізованих підприємств.

 

Обов’язковими для виконання є інструкції, розроблені на випадок аварійних ситуацій.

Регулярно перевіряється кар'єрна вода на суміш розчинених речовин і мікрочастинок, зміст яких не повинен перевищувати норми.

Здійснюється системний контроль за рівнем вмісту радіонуклідів в гірській масі готової продукції.

Для ефективності діяльності у напрямку мінімізації впливу на навколишнє середовище, підприємства впровадили систему екологічного керування сертифіковану відповідно до міжнародного стандарту ISO 14001.

Вжиті заходи допомагають налагоджувати контроль за пилоутворенням та зменшувати вплив на довкілля.

x